pytasz mnie co właściwie tyle lat [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 5 opinii.

mayday

py­tasz mnie
co właściwie
ty­le lat przy to­bie mnie trzyma

na­wet nie wiesz
ile ra­zy zły wiatr
szar­pał li­ny i wy­rywał ster

czasem
stoję twar­do na lądzie
in­nym ra­zem zu­pełnie odpływam

ale trwam jak la­tar­nia we mgle
byś powracał
z zam­knięty­mi oczyma

bo gdzie ja
tam jest twój brzeg

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 sierpnia 2018, 06:16

Praw­dzi­wa miłość jest siłą, którą poj­mują nieliczni...
Piękny wier­sz Madziu, poz­dra­wiam :) 

Tak o miłości może pi­sać je­dynie wspa­niała, za­kocha­na kobieta.
Piękny wier­sz, aż chciałoby się rzec - bu­sola ser­ca.

Mi­ruś, bun­townik z Ciebie :P

Ser­deczne poz­dro­wienia! :) 

Piękna me­lodia, jak zaw­sze tra­fiona, dzięki Ka­te i wza­jem­ni, dob­re­go dnia!;)

Coś w tym Ja­nie Paw­le II jest, co mnie urze­ka i pro­wadzi:"Miłość mi wszys­tko wy­jaśniła, wszys­tko mi uka­zała, dla­tego uwiel­biam tę Miłość, gdziekol­wiek by przebywała."

Dziękuję i poz­dra­wiam serdecznie! 

Trud­ny wier­sz, ja bym po­wie­dział, że o trwa­niu na dob­re i na złe w sposób ja­ki ją głosił Jan Pa­weł II. Ja muszę do­powie­dzieć, że nie zgadzam się z taką nauką. 

piękny wier­sz Madziu .miłego dnia Ci życzę;- Odtwórz  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło