Pycha jest wstrętna, odrażająca, człowieka [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 3 opinie.

Nieszczęsna 7iódemka

Pycha jest wstrętna, odrażająca,
człowieka w bo­ga za­mienia takiego,
co wad swych nie widzi i in­nych uważa
za gor­szych a siebie za idealnego.

Chci­wość po­dob­nie jak grzech powyższy
pas­kudnym zabójcą jest dob­ra ludzkiego ...
z po­wodu bo­gac­twa on wnet się wywyższy
i chcieć oprócz for­sy nie będzie niczego.

W cza­sach dzi­siej­szych brzyd­ka nieczystość
nazw już nab­rała kil­ku tak innych,
że zdradza ta nim­fa czy seksoholik
i grzechu owe­mu nie czu­je się winnym.

Zaz­drość ok­ropna, czy raczej zawiść,
od­mianą bez­względnej jest nienawiści,
bo grzesznik szczęścia­rza to może i zabić
a naj­mniej mu szczęście od­bie­rze i zniszczy.

Obżar­stwo to grzechem jest raczej co kala
i hańbi ofiarę swą, hańbi okropnie,
bo człowiek się zmieni w gru­bego potwora,
co w tłuszcz ob­rośnięty w ka­len­darz kopnie.

Do gniewu to mam tak, że grzechem jest wtedy
gdy człowiek się gniewa z po­wodu błahego,
lecz ro­bią tak ludzie cza­sami niestety,
że za nic się nie da wy­baczyć tego.

Z tych sied­miu os­tatnim jest grzechem lenistwo,
co zgubą jest straszną i krzywdą grzesznika,
bo nic tak nie ro­bi a chciałby mieć wszystko,
naj­le­piej od ra­zu, lecz krótka to piłka.

Tak pat­rząc po­wyżej to nie chcę żadnego
z tych grzechów by ka­lał mój umysł i serce,
lecz widząc je często, bar­dzo się gniewam
i brzydzę się ni­mi i ni­mi też gar­dzę.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 maja 2019, 08:33

Dzięki wam za uwagę i To­bie Mar­ci­nie za miłe słowa ... wys­tar­czający powód by mieć chęć da­lej tworzyć. 

doceniam 

ilu się nad tym zastanawia?

sza­cunek za to, że po­ruszyłeś te­mat nie­szczęsnej siódem­ki(dob­ry ty­tuł) i sza­cunek za Twoją wrażliwość 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]