Przyszła jesień odwiedzić maj Myślała [...] – Sharoon

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sharoon — zgromadziliśmy 1 opinia.

Odwiedziny

Przyszła je­sień od­wie­dzić maj
Myślała że to dos­ko­nały żart
Słysząc jej kro­ki niebo poszarzało
Ziemia zadrżała
Pta­ki zamilkły
Świat wstrzy­mał oddech
Ona wy­buchła śmiechem
Zagrzmiało
Po­tem odeszła
A maj płakał przez nią
Deszczem zbyt zim­nym by naz­wać go let­nim

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 kwietnia 2014, 18:35

Ładnie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]