Przysięgam ci obiecywać A [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 4 opinie.

Przysięga

Przy­sięgam ci obiecy­wać
A także słuchać
Bzdur twoich
Pochylę się nad twym światem
Zna­jomych blis­kich
I wczo­raj poz­na­nych
Za mą uwagę
Po­niżysz mnie zrównując

Wcześniej drwiłem
Ci pros­to w oczy
Że nap­rawdę pot­rze­bujesz
Zad­ba­nego idioty

Jeszcze czas by roz­wiązać umo­wy

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 21:41

Cza­sami trze­ba te­go ko­goś pos­ta­wić na pier­wszym miej­scu nie tracąc przy tym siebie- i słuchać na­wet tych po­zor­nych bzdur, bo ko­bieta cza­sami potzre­buje się wygadac 

cóż, żad­na re­lac­ja nie przet­rwa, kiedy w niej wal­ka, o palmę pier­wszeństwa ... we wszystkim... 

Za mało ob­raźli­we :-) 

A to jest na­wet dobre 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]