Przysięgam ci obiecywać A [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 4 opinie.

Przysięga

Przy­sięgam ci obiecy­wać
A także słuchać
Bzdur twoich
Pochylę się nad twym światem
Zna­jomych blis­kich
I wczo­raj poz­na­nych
Za mą uwagę
Po­niżysz mnie zrównując

Wcześniej drwiłem
Ci pros­to w oczy
Że nap­rawdę pot­rze­bujesz
Zad­ba­nego idioty

Jeszcze czas by roz­wiązać umo­wy

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 21:41

Cza­sami trze­ba te­go ko­goś pos­ta­wić na pier­wszym miej­scu nie tracąc przy tym siebie- i słuchać na­wet tych po­zor­nych bzdur, bo ko­bieta cza­sami potzre­buje się wygadac 

cóż, żad­na re­lac­ja nie przet­rwa, kiedy w niej wal­ka, o palmę pier­wszeństwa ... we wszystkim... 

Za mało ob­raźli­we :-) 

A to jest na­wet dobre 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 11:20kati75 do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 10:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza