przyniosłem chleb i wino i [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 13 opinii.

może i morze wiary

przy­niosłem chleb i wino
i stałem pośród morza owoców
pat­rzył na mnie uśmie­chnięty brak krzesła
- cho­ry ząb mądrości czasów

na ob­ru­sie w plamy
zos­ta­wiłem chleb i wino
wróciłem do siebie
wy­sypałem z klep­sydry piasek

i na­ryso­wałem rybę

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 maja 2019, 09:59

usunąłem je­den wers, do­dałem in­ny(o zębie), żeby uzys­kać różno­rod­ność in­ter­pre­tac­ji wier­sza. Jak dotąd po­jawiła się jed­na. Alic­jo, dziękuję.Jeżeli które­goś dnia przed­sta­wię po­zos­tałe in­ter­pre­tac­je, będzie i o zębie :)

na ra­zie cze­kam na in­ter­pre­tac­je Czytelników
zap­raszam :) 

wy­jaśniam - co to jest "mądrość czasów " ? ja­koś tak na­wet gdy myślę o porówna­niu, trud­no wyob­ra­zić mi so­bie "ząb mądrości czasów"... byłych , obec­nych, czy ...jak ? i ten myślnik, który jak­by ob­ra­zuje pop­rzed­ni wers "uśmie­chnięty brak krzesła - cho­rym zębem mądrości czasów ?
Po­gubiłam się ... 

Ahaaaa, dzięki. 

Michaś...chodzi o to, że może Je­go nie ma i krzesło wciąż pus­te, a pośrod­ku te­go My, którzy pil­nu­jemy...jak­by wrócić miał niebawem...
Kwes­tia wiary...nadziei...
Może...to ta­kie ok­no na wszys­tkie wątpliwości... 

Dałem fiszkę, ale nie wiem o co chodzi. 

Bo wiesz Mar­ci­nie, mnie to wszys­tko rybka;))) 

miłość mi wszys­tko wy­jaśniła, pi­sał Ka­rol Wojtyła

i Ty wy­jaśniłaś mi wiele. Czy­tając Two­je sko­jarze­nie po­myślałem ry­ba-wo­da i może coś w sty­lu wypłyń na głębię
Alic­jo nie wątpię, że kochasz poezję - nie chciałem przez to rzec, żem poetą jest :) 

może...to wiara...bo wszys­tko tam prze­latu­je jak wo­da przez pal­ce. Wys­tar­czy jed­nak je złączyć i możemy czer­pać i nie czuć już prag­nienia...wie­dzy np...wiara jest po­dana na ta­cy tyl­ko , za­poz­nać, przyjąć, zaakceptować...uwierzyć 

Ala, tak. Od początku bez względu na...Cieka­we sko­jarze­nie z wodą
Onej­ko, możesz uza­sad­nić swój uraz do zęba? :) In­ter­pre­tację tek­stu ułat­wiają chleb, wi­no, ry­ba i ty­tuł wiersza
Li­la, wier­sz do kosza nie po­leci, do kosza po­leciała mo­ja opi­nia z wczoraj

dziękuję Wam za komentarze 

"cho­ry ząb mądrości czasów" trochę uk­ruszył , ale ogólnie, wier­sz pro­wokujący do interpretacji 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]