przyjdź gdy nie wystarczy [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 10 opinii.

Ofiarowanie

przyjdź
gdy nie wys­tar­czy ci słońca
kiedy wiatr zdmuchnie świe­czki w źrenicach
i wszys­tkie chmu­ry na niebie
będą po two­jej stronie

przy­garnę cię resztka­mi światła
które zos­tało po gwiazdach

nie mogę obiecać nic więcej
tyl­ko ot­warte ręce

pod krzyżem ze mną uklęknij
i lęki swo­je tu zostaw

jes­teśmy cen­niej­si niż wróble

nie tyl­ko dni nasze
ale i włosy na głowie są po­liczo­ne

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 stycznia 2018, 11:54

Pros­to­ta i miłość, pięknie ujęte :) 

Dro­ga do Bo­ga jest pros­ta, to my ją zniek­ształca­my ka­lec­twem i ciężarem włas­nych serc.
I właśnie dla­tego lu­bię te Two­je kap­liczki :) Bo są świadec­twem.
Dziękuję...
Dob­re­go dnia La­dy Blue. 

Ka­ti i wzajemnie:)

Ka­roli­no, dziękuję, że czy­tasz i zos­ta­wiasz śla­dy, to miłe.

Wi­taj M., człowiek to ta­kie dziw­ne stworze­nie, które nie pot­ra­fi zaufać, a to cały sek­ret nasze­go szczęścia.
Poukładaj so­bie za­tem to wszys­tko, a ja tu pocze­kam, pod przyd­rożną kapliczką.:) 

Życie człowieka zos­tało umiej­sco­wione między cza­sem a wie­cznością, bo po­noć, jes­teśmy tęsknotą Bo­ga...
Wier­sz nat­chniony wiarą, pełen zro­zumienia is­to­ty stworze­nia i... błęki­tu nieba.
Muszę te słowa w so­bie wy­god­nie ułożyć, by zos­tały ze mną na dłużej :)
Pozdrawiam. 

ot­warte ręce i obec­ność to już bar­dzo dużo. Piękny utwór 

dzień dob­ry Madziu:-)))uśmie­chu na cały dzień 

Wi­taj, Kate;) 

piękny wiersz;) 

Dziękuję, dob­re­go dnia, Seba! 

Piękne... ! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]