Przyjaciele odeszli, nie powiedzieli [...] – semmy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest semmy — zgromadziliśmy 4 opinie.

Wiara

Przy­jaciele odeszli, nie po­wie­dzieli dob­ra­noc a smu­tek nie po­wie­dział ze zos­ta­nie na noc.
Jakże mam przeżyć py­tam się Ciebie a Ty mi mówisz „no już uwierz w siebie”

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2019, 20:49

Piórem.. zda­je so­bie sprawę :( 

:) 

One cza­sami nic nie dają wiesz. ? 

Ciężkie słowa. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]