Przez nieuwagę wysiadleś Nie na [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 10 opinii.

Nie umkniesz w sen

Przez nieuwagę wysiadleś
Nie na tym przystanku
Co trzeba

Wierze
To nie roz­sta­nie ostateczne
A je­dynie przer­wa w podróży


*Ty­tuł wier­sza zaczer­pnęłam od Ra­ka [*]

wiersz dnia z 17 marca 2017 roku
zebrał 21 fiszek • 16 marca 2017, 07:55

Bar­dzo ser­decznie poz­dra­wiam wszys­tkich tych którzy są, a także tych którzy jeszcze zawędrują pod mój wiersz.

Smut­ne to niewy­mow­nie, lecz może Raczej zagląda na nasz por­tal z miej­sca w którym te­raz jest. 

chciało by się rzec...wracaj 

Łączę się w smut­ku ze Wszys­tki­mi, których ta bo­les­na stra­ta dotknęła...

Mam nadzieję, że miej­sce w którym jest Ro­mek da­je spokój, wyt­chnienie, może i szczęście...

Pew­na zaś jes­tem te­go, że w ser­cach i umysłach jest bar­dzo wiele miej­sca... Na zawsze. 

Swoją obec­nością tu­taj, pragnę za­pa­lić światełko w imię Je­go pamięci. 

,,Tak bar­dzo chciałbym wie­rzyć, że ziemia jest tyl­ko prze­lot­nym mo­men­tem, krótkim przys­tankiem do stac­ji Wie­czne Szczęście."
Eldo 

Może dla­tego, że yes­tem stuk­nięty, a może dla­tego, że też nie wierzę w ko­niec, ale też dla­tego, że Ro­mek miał poczu­cie hu­moru i nie myślał ni­kogo zas­mu­cać...
zos­ta­wię smoczy uśmiech. :) 

Dziękuję Natalio 

Dziękuję.
W tym smut­ku każde słowo jest zbyt mało wymowne... 

Piękna miniaturka 

Piękne pożeg­na­nie, Ewo, myślę, że pot­rzeb­ne dziś nam bar­dzo ta­kie wier­sze na otar­cie łez. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]