Przeglądam się w innych [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Podarta dusza

Przeglądam się w in­nych ludziach
bu­dując fi­lary z ich słów

Pradziew życie ule­ciało z wiatrem
nies­po­koj­nych myśli

Czas jest og­niem w którym płonę
łuną na czar­nym niebie

Na ko­niec prze­ciągne le­niwe słowa
nim wplo­te je w cisze

Słyszysz


*im mroczniej­sze  myśli
tym bar­dziej ko­loro­we ub­ra­nia

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 kwietnia 2019, 23:22

Dziękuję, że zat­rzy­małaś się na chwilkę przy moim wierszu.
Styl pi­sania An­ny Ciera­kow­skiej zde­cydo­wanie do mnie tra­fia. Do po­dob­ne­go per­fek­cjo­naliz­mu dąże, choć zda­je so­bie sprawę, że nie da­ne mi.
Poz­draeiam serdecznie 

W moim od­czu­ciu - po pros­tu cieka­we
Bar­dzo tra­fia do mnie ten styl pi­sania
Bu­dowa­nie fi­larów z cudzych słów ko­jarzy mi się z poezją An­ny Ciar­kow­skiej ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat