prędzej wytresujesz wilczycę do [...] – AnimusLumen.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AnimusLumen. — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nawet tego nie próbuj

prędzej wyt­re­sujesz wil­czycę do cyrku
niż zro­zumiesz kobietę

prędzej włożysz spod­nie przez głowę
al­bo znaj­dziesz kij z jed­nym końcem
al­bo trzaśniesz drzwiami obrotowymi
czy też ot­worzysz pa­rasol nie po­wiem gdzie
niż zro­zumiesz kobietę

prędzej zos­ta­niesz wy­nalazcą per­pe­tuum mobile
prędzej sam się połaskotasz
prędzej ogłupiejesz niż ją zrozumiesz

dla­tego na­wet nie próbuj

tyl­ko po prostu
kochaj

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 sierpnia 2017, 21:25

Dwa :). 

Po­dob­no, kto zro­zumie, Nob­la ma mu­rowa­nego ;) 

:) 

Prak­tyczne :)
Wadą ko­biet jest wierność???
Nie, nie próbuję na­wet zro­zumieć... ;)
Dob­ra­noc :)) 

Dzięki :P. 

Masz rację, mężczyz­na o wiele łat­wiej­szy w obsłudze.
Naj­większą wadą ko­biet jest wier­ność i zaborczość.
Piękne za­kończe­nie wiersza.
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:02kszyszunia do­dał no­wy tek­st Pod ok­nem grzechu

dzisiaj, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny