prawdopodobnie należy się łudzić że oprócz [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

(wy)darcie

prawdopodobnie
na­leży się łudzić

że oprócz krzy­ku

wyj­dzie z nas
coś jeszcze

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 października 2017, 18:14

Po­wie­dział, co wie­dział. :D 

Obiecan­ki... :P 

Doig­rasz się. :D 

Psów się nie boję, to raczej one się mnie boją, ale... łome­ny... (ang. wo­man ) taaak, te pot­ra­fią być straaa­szneee. :P
Miłego dnia. :)) 

Nie rzu­całabym tak słów... na wiatr:
Po­nurak (ang. Grim) — wiel­ki, potężny, czar­ny, wid­mo­wy pies o żółtych oczach, uważany za zwias­tun śmier­ci. Po­dob­no spro­wadza zgon na każde­go, kto go uj­rzy. Na pew­no jest ome­nem naj­bar­dziej zna­nym - złą sławę po­nurak zdo­bywał w cza­rodziej­skim świecie przez wieki i te­raz, jest jed­nym z naj­gor­szych, jeśli nie naj­gor­szym, omenem.

Strzeż się! :D 

Jeśli weszło, to są duże szan­se. ;)
Żar­to­wałem. :)
Cieka­wy, choć po­nury tek­st. Wska­zuje na ewi­den­tne po­nurac­two Autor­ki. :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu