prawdopodobnie należy się łudzić że oprócz [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

(wy)darcie

prawdopodobnie
na­leży się łudzić

że oprócz krzy­ku

wyj­dzie z nas
coś jeszcze

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 października 2017, 18:14

Po­wie­dział, co wie­dział. :D 

Obiecan­ki... :P 

Doig­rasz się. :D 

Psów się nie boję, to raczej one się mnie boją, ale... łome­ny... (ang. wo­man ) taaak, te pot­ra­fią być straaa­szneee. :P
Miłego dnia. :)) 

Nie rzu­całabym tak słów... na wiatr:
Po­nurak (ang. Grim) — wiel­ki, potężny, czar­ny, wid­mo­wy pies o żółtych oczach, uważany za zwias­tun śmier­ci. Po­dob­no spro­wadza zgon na każde­go, kto go uj­rzy. Na pew­no jest ome­nem naj­bar­dziej zna­nym - złą sławę po­nurak zdo­bywał w cza­rodziej­skim świecie przez wieki i te­raz, jest jed­nym z naj­gor­szych, jeśli nie naj­gor­szym, omenem.

Strzeż się! :D 

Jeśli weszło, to są duże szan­se. ;)
Żar­to­wałem. :)
Cieka­wy, choć po­nury tek­st. Wska­zuje na ewi­den­tne po­nurac­two Autor­ki. :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 10:47oszi3 sko­men­to­wał tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:44TercanGT do­dał no­wy tek­st Zastanawiam się, czy to [...]

dzisiaj, 10:30Moon G do­dał no­wy tek­st Kiedy zos­ta­jesz kimś, kim [...]

dzisiaj, 10:09zofija do­dał no­wy tek­st Tylko Miłość i zdro­wie [...]

dzisiaj, 10:09kati75 do­dał no­wy tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Ist0ta < Abs8lut­na