Pozwólcie - Tak szczerze [...] – Vergil

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vergil — zgromadziliśmy 1 opinia.

Prośba

Pozwólcie - Tak szczerze proszę,
za­pom­nieć w końcu mi,
jak przes­tać istnieć,
wygłuszyć ser­ca rytm.

Pozwólcie uk­radkiem odejść,
w cieniu włas­nej łzy,
roz­paść się w miejscu,
w którym nie ma już nic.

Wy­gasić w po­piołach pragnienia,
roz­proszyć niepew­ne sny,
przes­tać w nich chwy­tać oddech,
który w bólu wciąż drży.

Pozwólcie.

Zam­knąć dziś wnet oczy,
nie ot­wierać więcej już ich,
w ciem­ność się tak zapaść,
w jej objęciach tkwić.

Bez ko­lej­ne­go wschodu,
suche­go w pias­ku obojętności,
światła wszel­kiego zawodu,
które wbrew wo­li tu gości.

W bra­ku tej su­rowej nocy,
z mil­czący­mi gwiaz­da­mi spędzonej,
z ich cho­rym blas­kiem mocy,
złudze­niem świ­tu zgubionej.

Pozwólcie.

Pomóżcie proszę mi,
nie widzieć i nie czuć,
jak ból przeszy­wa zim­nem dni
i w jed­nej chwi­li zapomnieć,
że wciąż trze­ba żyć.

Odtwórz

wiersz
zebrał 14 fiszek • 2 lutego 2015, 22:57

Piosen­ka, słowa - wzruszyłam się. Pew­nie dla­tego, że od­na­lazłam tu­taj siebie.

Pozdrawiam
Em 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 21:14nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:12Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

dzisiaj, 21:10książkoholiczka do­dał no­wy tek­st Znów je­sien­ny wi­na pos­mak

dzisiaj, 21:09róż li­la sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:08książkoholiczka sko­men­to­wał tek­st zapomniał o róży książę duży

dzisiaj, 21:07Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:04Naja sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]

dzisiaj, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:01róż li­la sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]