Pozwólcie - Tak szczerze [...] – Vergil

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vergil — zgromadziliśmy 1 opinia.

Prośba

Pozwólcie - Tak szczerze proszę,
za­pom­nieć w końcu mi,
jak przes­tać istnieć,
wygłuszyć ser­ca rytm.

Pozwólcie uk­radkiem odejść,
w cieniu włas­nej łzy,
roz­paść się w miejscu,
w którym nie ma już nic.

Wy­gasić w po­piołach pragnienia,
roz­proszyć niepew­ne sny,
przes­tać w nich chwy­tać oddech,
który w bólu wciąż drży.

Pozwólcie.

Zam­knąć dziś wnet oczy,
nie ot­wierać więcej już ich,
w ciem­ność się tak zapaść,
w jej objęciach tkwić.

Bez ko­lej­ne­go wschodu,
suche­go w pias­ku obojętności,
światła wszel­kiego zawodu,
które wbrew wo­li tu gości.

W bra­ku tej su­rowej nocy,
z mil­czący­mi gwiaz­da­mi spędzonej,
z ich cho­rym blas­kiem mocy,
złudze­niem świ­tu zgubionej.

Pozwólcie.

Pomóżcie proszę mi,
nie widzieć i nie czuć,
jak ból przeszy­wa zim­nem dni
i w jed­nej chwi­li zapomnieć,
że wciąż trze­ba żyć.

Odtwórz

wiersz
zebrał 14 fiszek • 2 lutego 2015, 22:57

Piosen­ka, słowa - wzruszyłam się. Pew­nie dla­tego, że od­na­lazłam tu­taj siebie.

Pozdrawiam
Em 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk