Pozwólcie - Tak szczerze [...] – Vergil

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vergil — zgromadziliśmy 1 opinia.

Prośba

Pozwólcie - Tak szczerze proszę,
za­pom­nieć w końcu mi,
jak przes­tać istnieć,
wygłuszyć ser­ca rytm.

Pozwólcie uk­radkiem odejść,
w cieniu włas­nej łzy,
roz­paść się w miejscu,
w którym nie ma już nic.

Wy­gasić w po­piołach pragnienia,
roz­proszyć niepew­ne sny,
przes­tać w nich chwy­tać oddech,
który w bólu wciąż drży.

Pozwólcie.

Zam­knąć dziś wnet oczy,
nie ot­wierać więcej już ich,
w ciem­ność się tak zapaść,
w jej objęciach tkwić.

Bez ko­lej­ne­go wschodu,
suche­go w pias­ku obojętności,
światła wszel­kiego zawodu,
które wbrew wo­li tu gości.

W bra­ku tej su­rowej nocy,
z mil­czący­mi gwiaz­da­mi spędzonej,
z ich cho­rym blas­kiem mocy,
złudze­niem świ­tu zgubionej.

Pozwólcie.

Pomóżcie proszę mi,
nie widzieć i nie czuć,
jak ból przeszy­wa zim­nem dni
i w jed­nej chwi­li zapomnieć,
że wciąż trze­ba żyć.

Odtwórz

wiersz
zebrał 14 fiszek • 2 lutego 2015, 22:57

Piosen­ka, słowa - wzruszyłam się. Pew­nie dla­tego, że od­na­lazłam tu­taj siebie.

Pozdrawiam
Em 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 04:58rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]