Powieka jak dzwon Otwarta [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 2 opinie.

Jestem

Po­wieka jak dzwon
Ot­warta na dzień
Jak ogień
Opa­da na skroń

I niesie hen gdzieś
W od­ległe is­tnienie
Gdzie jes­tem
Pomału

Od­dycham to coś

I niesie się głos
Po sa­li jak echo
Nie wi­dać ob­ra­zu
Te słowa to szum

Jak taśma cofnięta
Ogarnąć nad te­raz
Wyczu­lić te zmysły
Co gu­bią is­tnienie

Ja jes­tem to wiem
I szu­kam się w deszczu
Ręko­ma za­gar­niam
To dzień

Ja jestem
Rozumiem
Szu­kam więc czuję
I jes­tem

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 kwietnia 2018, 20:02

:-) - po­winienem og­ra­niczyć się do ty­tułu ...............-) 

Wier­sz, jak ... lo­komo­tywa. Ciekawy.
A naj­bar­dziej po­doba mi się ty­tuł. :)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]