Powieka jak dzwon Otwarta [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 2 opinie.

Jestem

Po­wieka jak dzwon
Ot­warta na dzień
Jak ogień
Opa­da na skroń

I niesie hen gdzieś
W od­ległe is­tnienie
Gdzie jes­tem
Pomału

Od­dycham to coś

I niesie się głos
Po sa­li jak echo
Nie wi­dać ob­ra­zu
Te słowa to szum

Jak taśma cofnięta
Ogarnąć nad te­raz
Wyczu­lić te zmysły
Co gu­bią is­tnienie

Ja jes­tem to wiem
I szu­kam się w deszczu
Ręko­ma za­gar­niam
To dzień

Ja jestem
Rozumiem
Szu­kam więc czuję
I jes­tem

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 kwietnia 2018, 20:02

:-) - po­winienem og­ra­niczyć się do ty­tułu ...............-) 

Wier­sz, jak ... lo­komo­tywa. Ciekawy.
A naj­bar­dziej po­doba mi się ty­tuł. :)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]