pod oknami fruwają modraszki od [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 21 opinii.

na marginesie

pod ok­na­mi fru­wają modraszki
od świ­tu coś wi­si w powietrzu
światło dnia ga­si lataranie
wiatr - os­tatnie zapałki

na biur­ku w złotym kurzu
do­gory­wa poezja

chciałam ci ty­le powiedzieć
ale nau­czyłam się już ważyć słowa

nie było nam wi­dać pisane

nie wszys­tko udźwigną kar­tki

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 stycznia 2018, 13:21

Ka­ti, uwiel­biam, piosen­ka, która przy­wołuje wa­kac­je, dzieciństwo i wszys­tko co najlepsze:)
Kawa?

Ka­mil!:) Jak się cieszę, że Cię 'widzę':)
Tak, tak, wiem, sześć lat pi­sania to o ja­kieś pięć za długo, ale dzięki za wyrozumiałość.;) 

Pejzaż ciszy w łagod­nych od­cieniach, w sty­lu Osiec­kiej. Ty wiesz, że na­dal lu­bię Two­je wier­sze, Giuliet­ko? Niedługo mi­nie sześć lat czy­tania, a nie mam dość. :)
Poz­dra­wiam, przyk­le­jony do grzejnika. 

odem­nie to :-) za­miast od­po­wie­dzi Odtwórz  

M., nie będę się spierać, dziękuję i wzajemnie.

Ka­ti, świet­na puen­ta, bar­dzo traf­na.
A co do wrażli­wości, zaw­sze ją w To­bie ce­nię, a między przy­gasić i zga­sić jest jeszcze wiele światła.;) 

na mar­gi­nesie można wiele na­pisać,odłożyć gdzieś na póżniej ,al­bo wrócić do te­go po cza­sie poz­dra­wiam M :-) P.s mo­ja wrażli­wość nie jest zgaszo­na i nig­dy nie będzie ;)to tak na marginesie;) 

Naj­wy­raźniej ten wier­sz nie był mi pi­sany :) 
Miłego dnia. 

M., czy zab­rakło tu miłości, nie wiem, wy­dawało mi się, że bez niej nie pisze się wierszy.:)

Se­ba, jak zwyk­le... ściem­niasz, a śnieg póki co pa­da na Sa­harze, ale to wca­le nam nie przeszkadza wpaść w zi­mowy nastrój:)

Oney, piękna umiejętność od­najdy­wania naj­lep­szych in­ten­cji, choćby na mar­gi­nesie, dziękuję;)

Poz­dra­wiam Was i dob­re­go dnia życzę! 

Piękna umiejętność "ważenie słów" , przy­dat­na i w życiu i w poez­ji. Wi­dać ! Pełnia treści w oszczędności słów :) Poz­dra­wiam M. :) 

Jak zwyk­le... do­gory­wam na dnie ;))
cze­kając na ob­fi­te opa­dy śniegu :) 

Jak pi­sał kla­syk a na­wiasem mówiąc - choćbym wier­sze tworzył języ­kiem ludzi i aniołów...
:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]