Pośród Twych braci stoisz [...] – Tajemna myśl

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Tajemna myśl — zgromadziliśmy 5 opinii.

Drzewo...

Pośród Twych bra­ci stoisz dostojnie
Nie boisz się suszy, nie boisz się burzy
Tak sil­ne jes­teś, że nieba sięgasz
I swe gałęzie wy­ciągasz do słońca
Na­pawasz dumą matkę naturę
Schro­nienie da­jesz bez­bron­nej istocie

Lecz spad­nie na Ciebie wiel­ka klątwa
Nies­pra­wied­li­wy cze­ka Cię los
Przek­li­nać Cię będzie wie­cznie człowiek
Choć swe cier­pienie od­da Ci ktoś
Na Twych ra­mionach po­wiesi swe ciało
Które więziło zra­nioną duszę
Ciężar swych łez po­wie­rzy Tobie
Pył z je­go kości spocznie u Twych stóp
I w Twoich żyłach popłynie je­go ból

wiersz • 8 listopada 2018, 23:00

Aaa. nie. Sko­jarzyło mi się z wisielcem. 

Py­tałam tyl­ko czy to su­ges­tia tytułu 

Coś na­pisałes ale su­mienie nie puściło. 

Ro­sa spod wisielca* 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 10:52Cropka sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]