Pośród Twych braci stoisz [...] – Tajemna myśl

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Tajemna myśl — zgromadziliśmy 5 opinii.

Drzewo...

Pośród Twych bra­ci stoisz dostojnie
Nie boisz się suszy, nie boisz się burzy
Tak sil­ne jes­teś, że nieba sięgasz
I swe gałęzie wy­ciągasz do słońca
Na­pawasz dumą matkę naturę
Schro­nienie da­jesz bez­bron­nej istocie

Lecz spad­nie na Ciebie wiel­ka klątwa
Nies­pra­wied­li­wy cze­ka Cię los
Przek­li­nać Cię będzie wie­cznie człowiek
Choć swe cier­pienie od­da Ci ktoś
Na Twych ra­mionach po­wiesi swe ciało
Które więziło zra­nioną duszę
Ciężar swych łez po­wie­rzy Tobie
Pył z je­go kości spocznie u Twych stóp
I w Twoich żyłach popłynie je­go ból

wiersz • 8 listopada 2018, 23:00

Aaa. nie. Sko­jarzyło mi się z wisielcem. 

Py­tałam tyl­ko czy to su­ges­tia tytułu 

Coś na­pisałes ale su­mienie nie puściło. 

Ro­sa spod wisielca* 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na