Poranek wstaje rześki a [...] – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 0 opinii.

Nastaj

Po­ranek wsta­je rześki a na ho­ryzon­cie po­jawia się czer­wo­na łuna
wzno­si się wy­soko i za­lewa niebo płomieniem gorąca sta­piając mróz
to nad­chodzi ko­niec, które­go nikt nie może powstrzymać
mówi żeb­rak i wy­ciąga ręke po pieniądze
to sta­nie się na­tychmiast - grzmi, a wraz z ty­mi słowa­mi zachodzi słońce
następne­go dnia znów wzbi­ja się wy­soko i za­lewa czer­wienią piekielną ro­zis­krzo­ne niebo
po zim­nej no­cy, gdzie mróz trzy­mał no­gi ludzi, a wiatr owiewał ich twarze, by łza­wiły oczy
pow­tarza tę samą kolejność
i chłód przy którym top­nieją lo­dow­ce i przy szadzi na której ra­nią się stopy
to morze mar­twe, które wy­bija muł wy­soko w po­wiet­rze i za­ciem­nia słońce
a księżyc sam cho­wa się w cieniu, nie pod­nosząc oczu, wzy­wając by ktoś spoj­rzał na niego
gdy wo­koło pa­nuje noc

wiersz • 14 stycznia 2018, 12:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 10:13szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 08:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Niedzielnym świ­tem Blask so­bot­nich og­nisk [...]

dzisiaj, 08:47RozaR do­dał no­wy tek­st Królewskie or­sza­ki (2018)

dzisiaj, 08:40fyrfle do­dał no­wy tek­st Kury gda­kają Kościel­ne biją [...]

dzisiaj, 08:26Evulka sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 08:22kbmars do­dał no­wy tek­st Zdarza się mężczyźnie być [...]

dzisiaj, 07:14oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]