Pomiędzy ciągłym natłokiem dźwięków Wśród [...] – microoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest microoo — zgromadziliśmy 4 opinie.

* * *

Po­między ciągłym natłokiem dźwięków
Wśród szme­ru śmie­chu, tonów muzyki
Ile smut­nej ciszy w zgiełku świata…

Na pus­ty­ni ser­ca zrodzo­nej z bra­ku uczuć.
Bez­na­miętna susza, nie­wzruszo­ne pustkowie.
Ile burz uczuć w po­godzie nad głową…

W cza­sie zi­my i chłodu zapomnienia.
Wśród śnieżyc i mro­zu znieczulicy
Ile zim­na i lo­du w wiośnie życia…


z de­dykacją dla Da­miana...~Huaquero (wiesz dlacze­go)

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 sierpnia 2010, 13:07

dziękuję Ad­rianie:) miło mi... 

Awa­tar - żałos­ne.

Wier­sz bar­dzo ciekawy.
A co de­dykac­ji już nie można na­pisać ? 
A może to je­dyny pre­tek­st do te­go Two­jego "ulu­bione­go mi­nusa" ? 
Chy­ba za bar­dzo chcesz tu 'błyszczeć' ...

_________
Plus. 

wzruszające tre­lele na smsy, cze­mu swo­je gadżety upub­liczniać chce­cie ? 

Dziękuję...
piękny wier­sz, jakże prawdziwy...
Wzruszyłaś mnie, Kasiu...

Nie wiem, co na­pisać, po­nieważ słów bra­kuje, by opisać...

ser­ca drgnienie, w rękopisach...

więc po­wiem krótko: dziękuję
i ze sobą zab­rać, obiecuję...
 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huaquero

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]