położyć się znów na [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 23 opinie.

Obłoki i zorze

położyć się znów na sianie
z gwiaz­da­mi nad głową
i pat­rzeć

na niebo daw­ne
młode
szczęśliwe

gdzie wspom­nienia
w pięknie wie­czys­tym zastygły

nie wol­no mi nie pamiętać
bu­kietów polnych
co uwiędły tak nagle

bo ileż dni tak też mija
ile już minęło

a czymże jest mo­ja zaduma
mo­ja małość
którą Bóg nieg­dyś w dłoni zaważy

jak umarłego skow­ronka

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 kwietnia 2018, 09:31

tak pięknie o tym co było, jak zaw­sze chwy­tasz mnie za serce 

:)
zas­kok też nicze­go so­bie :)
poz­dra­wiam słonecznie :) 

Pa­mięć... ab­so­lut­na... 
Ty to pot­ra­fisz...
Dob­rej noc­ki. :)) 

No ok, ok, ale wiedz, że mnie zmu­siłeś :P 

ok
ale na mu­zyczny.. ok? nie spa­muj­my tu :)
co­me on ;P 

To da­waj tu coś na ucho :))
U mnie ostatnio:
Odtwórz

Ale za­raz zmieniam na Mistrza:
Odtwórz  

:)
ohh, Adnachnielu
Ty to pot­ra­fisz ;)
ok spa­dam coś posłuchać ;P 

Tyl­ko i aż :)
Ser­ce zaw­sze noszę na dłoni :)

Wza­jem­ności :)) 

a muszę Ci po­wie­dzieć.. do twarzy dziś ci w tych słowach :)
nie wiem czy to spra­wa koszu­li czy per­fum.. to tyl­ko net :)) niestety
Dzięki ~ właśnie tam ser­deczność się zaczy­na.. ;) to lu­bię na cy­tatach.. i w ludziach którzy chętnie tracą tu czas.. :)
miłego wie­czo­ru :) 

Bo my ma­my ta­kie py­sia­czki wprost do całowa­nia :D
Jes­tem jed­nak dot­kli­wie zra­niony Twoim za­miarem.
Ja, na ten przykład, kiedyś miałem za­miar zmienić koszulę, ale za­miast koszu­li zmieniłem za­miar :)
Sta­ry kar­tel mu­si się trzy­mać ra­zem :) Ek­sko­muni­ka jest ta­ka... prze­ter­mi­nowa­na :P

Dzięki za ser­deczność, którą z ser­ca od­wza­jem­niam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 21:03Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Łatwiej ne­gować, niż wal­czyć [...]

dzisiaj, 20:55finezja sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

dzisiaj, 20:46finezja sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 20:36finezja sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 20:35cyt.adela do­dał no­wy tek­st Człowiek z Wos­ku

dzisiaj, 20:31finezja sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 20:12cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 19:27Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 18:46Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]