samotność to pestka kiedy jedną [...] – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 9 opinii.

ja jabłko

sa­mot­ność to pestka
kiedy jedną nogą nie zeszło się z drze­wa

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2017, 20:10

Z jed­nej stro­ny poez­ja wy­daje mi się całkiem niepotrzebna...
a z dru­giej mówisz dokład­nie o tym co ak­tual­nie czuję. 

koniecznie 

A czy po al­ko­holu można komentować? 

Kfila... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Janiołek

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX