Uzjel
 5 kwietnia 2023 roku, godz. 23:30

To optymizm przeplatany prawdziwym bólem.
Zaczęłaś patrzeć do przodu.
Przeszłość jest dla Ciebie zabezpieczeniem.
Lekcją, wyborem i nową drogą..
Będę się temu procesowi przyglądać..