marka piotr
 5 czerwca 2018 roku, godz. 00:10

Ciekawy, krótki ale obrazowy, dosadny