piszę siebie od stóp do [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 11 opinii.

drugi plan

piszę siebie
od stóp do głów

nic ciekawego

wydłubię oczy
uduszę motyle

ja­kaś sensacja
mu­si być

w tle

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 lutego 2018, 14:57

Zaplątało Ci się ja­kieś "r"... ach te li­teroof­fki. :P
Wiem, wiem, pra­wie ffszyyyz­dko o To­bie. :D:P ha ha ha 

He he Mag­da, byłoby dłużej, ale czy le­piej ? po­syłam uśmiech i dziękuję za Twój :)

Yes­tem, wier­sz o mnie, nie o To­bie hi­hi ;p 

Można być mis­trzem dru­giego pla­nu i ... sta­tystą pier­wsze­go. :) 

może spróbuj na­pisać od ko­niu­szków włosów? ;)
Poz­dra­wiam ser­decznie z uśmiechem,
M. (: 

...po­cie­szne ;) ... a co ważniej­sze b.ład­ne ... poz­dra­wiam :) 

Bez pra­cy nie ma kołaczy , tak trzy­maj ;) 

Żyłam so­bie pra­cowi­cie One­jeczko :) 

Ka­roli­na, li­fe is bru­tal, po­dob­no ;)

Szpu­leczko, a gdzieś Ty się podziewała Dzieweczko ?? :)

Yes­tem...nic do­dać, ale te­go pa­na ująć ;p szczęście ma in­ne bar­wy :) 

... i ty­le. ;)
Po­zos­ta­je... dru­gi pan. :D
Do wyróżnienia. :)) 

za­duś sen­sację ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]