piszę list i wspo­minam  nad­sekwański gotyk je­rozo­lim­skich [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 9 opinii.

Z nieba rodem

piszę list i wspo­minam 
nad­sek­wański gotyk
je­ro­zo­lim­skich alei

gdzie kwiaty z lo­du są rozkute
a cienie skrzydła mają
pawiookie

lecz wy nie zna­cie dro­gi 
co pro­wadzi pod mój próg
i nie wiecie jak da­le­ko stąd
słońce gniaz­do swe uwiło

tam się Bóg przechadza
oliw­nym ga­jem 

pat­rzy w nas
słucha 

ludziom więc bądźcie blisko
i kamień
wy­puśćcie z rąk 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 października 2018, 07:40

Cóż bym po­myślał? To sa­mo, tyl­ko ... w pos­ta­ci nieogo­lonej. :D
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Bon­jour Wszystkim!
Os­tatnio by­wam tu nieco spóźniony, ale je­sień w moich stro­nach ureal­niła iście baśniowe pejzaże. Czy za­tem można się mi dzi­wić? :))

Od początku:

One­jeczko Dro­ga, jes­tem bar­dzo uśmie­chniętym Ad­nachielem, gdy zja­wiasz się w [...] — czytaj całość

Tęskne wer­sy, z pięknym przesłaniem... Tak da­leko, a tak blis­ko...
:-) 

Skrzyd­la­ty, w naj­czys­tszej pos­ta­ci...
Poz­dra­wiam. :)) 

Lu­bię kli­mat Twoich strof :) 

Oczy­wiście, że tak!:)
I myślę, że nie tyl­ko ja...;)

Do ta­kich wier­szy chce się wejść i zos­tać na dłużej, spa­cerując w cieniu oli­wek z Pa­nem Bo­giem pod rękę. 

Uwiel­biam za­sie­dzieć się w tłumie Twych me­tafor- re­wela­cyj­ny tekst 

Oj jak miło Cię czy­tać ran­kiem, przy małej czar­nej, ka­wie oczy­wiście ;)
Poz­dra­wiam Ad­nachielu :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]