Piosenkę napisałem dla Joasi, [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 2 opinie.

Odwrócenie

Piosenkę na­pisałem dla Joasi, ale dziś chcę ją
za­dedy­kować użyt­kowni­kowi Smurf007, dziękując za
bar­dzo po­moc­ne słowa otuchy ...
Odtwórz
Tak pięknie tonę w mro­ku twych ust,
me ser­ce płonie ... cie­szy się Bóg.
Było tak strasznie ... czas w miej­scu stał,
bar­dzo wy­raźnie diabeł się śmiał, lecz te­raz ...

Od­mienia się los i w końcu zmienia mój czas,
do życia pow­ra­cam znów i wreszcie nad­chodzi Bóg.

Po raz ko­lej­ny mówię, że bar­dzo kocham Cię,
nicze­go już nie zro­bię, co by zra­niło Cię.
Ktoś kiedyś wziął me ser­ce i moc­no po­ciął je
i zam­knął je w bu­tel­ce, mówiąc, że to mój pech, lecz te­raz ...

Od­mienia się los i w końcu zmienia mój czas,
do życia pow­ra­cam znów i wreszcie nad­chodzi Bóg ...

po raz ko­lej­ny tu ...

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2018, 04:36

Oo, zszo­kowa­ny jes­tem :)
'ser­ce zam­knięte w bu­tel­ce' dobre

p.s.
Dziś mam dyżur na czer­wo­no :D ale to też ja :) 

Pa­miętam, aż ciary szły jak nag­ry­wałam ❤ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michaelowa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]