Piosenkę napisałem dla Joasi, [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 2 opinie.

Odwrócenie

Piosenkę na­pisałem dla Joasi, ale dziś chcę ją
za­dedy­kować użyt­kowni­kowi Smurf007, dziękując za
bar­dzo po­moc­ne słowa otuchy ...
Odtwórz
Tak pięknie tonę w mro­ku twych ust,
me ser­ce płonie ... cie­szy się Bóg.
Było tak strasznie ... czas w miej­scu stał,
bar­dzo wy­raźnie diabeł się śmiał, lecz te­raz ...

Od­mienia się los i w końcu zmienia mój czas,
do życia pow­ra­cam znów i wreszcie nad­chodzi Bóg.

Po raz ko­lej­ny mówię, że bar­dzo kocham Cię,
nicze­go już nie zro­bię, co by zra­niło Cię.
Ktoś kiedyś wziął me ser­ce i moc­no po­ciął je
i zam­knął je w bu­tel­ce, mówiąc, że to mój pech, lecz te­raz ...

Od­mienia się los i w końcu zmienia mój czas,
do życia pow­ra­cam znów i wreszcie nad­chodzi Bóg ...

po raz ko­lej­ny tu ...

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2018, 04:36

Oo, zszo­kowa­ny jes­tem :)
'ser­ce zam­knięte w bu­tel­ce' dobre

p.s.
Dziś mam dyżur na czer­wo­no :D ale to też ja :) 

Pa­miętam, aż ciary szły jak nag­ry­wałam ❤ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michaelowa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]