Piękne, jak płatek stokrotki [...] – Jadzia_poem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jadzia_poem — zgromadziliśmy 0 opinii.

Maria, Marysia

Piękne, jak płatek stok­rotki miękkie, no­si imię
Mat­ki Bożej - Ma­ria, Ma­rysia.
Ma­ria ma oczy szlachet­ne, błyszczące ze swo­jej dob­ro­ci. Każde­mu ułamek swo­jego ser­ca od­da­je, w pos­ta­ci uśmie­chu, czy skrzy­dełka anioła.
Otu­la ni­mi każde­go, ko­go spot­ka, jak gdy­by to była jej ziem­ska tu mis­ja. Gdy us­ta ot­worzy, zaw­sze po­wie coś mądre­go,
bo to Ma­ria jest, Ma­rysia.
Bro­ni jak mat­ka swo­je dziec­ko - ludzi od złego.
To tyl­ko Ona.

wiersz • 26 września 2016, 20:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 11:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 11:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]