silvershadow __
 19 lipca 2022 roku, godz. 10:04

A mógłby tworzyć "przęsło" między generacjami podtrzymującymi most życia.