Patrzyłeś na mnie jaśniejąc [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 12 opinii.

Spotkanie

Pat­rzyłeś na mnie jaśniejąc z tam­tej stro­ny poranka
Skrzydła roz­postarłeś na niebie jak duszy okiennice
W sreb­rnym py­le usiadłeś cichut­ko na ganku
Śpiący dom ci wyszep­tał moich snów tajemnice

Drżą jeszcze fi­ran­ki potrąco­ne uśmiechem
Ze­gar za­milkł, gdy gwiaz­dy za­wie­szałeś na­de mną
Noc przyklękła nad ziemią ze wstrzy­manym oddechem
Upa­jając się bez­sze­les­tną twych kroków litanią

Utonęłam w roz­kosznych mro­ku objęciach
Widziałam tam­ten błękit przez zam­knięte oczy
Tęskniłam od zaw­sze, choć nie miałam pojęcia
O miej­scu naszych spot­kań na gra­nicy no­cy

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 marca 2011, 14:21

Ona mu po­dawała z wy­razem skupienia
To us­ta do pie­szczo­ty to chleb do gryzienia

nie wszys­tkie, ale ten aku­rat znam na pa­mięć serca;) 

...a ja Ro­mans ;)) 

Dziękuję Wam za to, że zagląda­cie do moich wierszy...

Joan­no ta­kie porówna­nie to wiel­ki zaszczyt;) 

te­go wier­sza się nie ...czy­ta, nim się płynie jak naj­piękniej­szą rzeką, de­likat­ny z nutką tęskno­ty, czuć każde ciche wes­tchnienie ...w ciszy ser­ca, da­leko od zgiełku mias­ta ....

ni wiem co po­wie­dzieć ...chy­ba słów mi brak ... 

piękne porówna­nia..."skrzydła...duszy okien­ni­ce", ...sub­telny, ulot­ny...nie można się od niego oderwać 

Adnachiel...
Jeszcze nig­dy nie dos­tałam trzech dwójek za je­den wier­sz, a każda cie­szy mnie przeog­romnie... ;))) 

Upa­jając się bez­sze­les­tną twych kroków li­tanią....
Dokład­nie tak naz­wałbym ten stan, gdy Cię czy­tam.
Bar­dzo emoc­jo­nal­ny, oso­bis­ty, wyjątko­wo zachwy­cający. Przechadzające się w głębi duszy wer­sy opo­wiadają o roz­mo­wach Ser­ca z Ser­cem... A piękna jest ta opo­wieść.

[dn. 222] :-)
 

Dziękuję Ni­ko, poz­dra­wiam serdecznie:) 

oso­bis­ty bar­dzo. os­tatnie wer­sy urze­kają. tą tęsknotą, co przy­siadła w sercu. 

Wielką przy­jem­ność spra­wiacie mi swoją obecnością...
Dziękuję:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]