Patrzę w lustro Na własne [...] – Nina K

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nina K — zgromadziliśmy 1 opinia.

(4II-18III) do M

Pat­rzę w lustro
Na włas­ne od­bi­cie
I tyl­ko bla­de oczy
Nieobec­ne, zmęczo­ne, matowe
Pus­te

Pat­rzę w su­fit
Na żałość włas­ne­go życia
I tyl­ko biała pla­ma
Bez­sensow­na, trwała, wszecho­bec­na
Pusta

Pat­rzę w serce
Na własną ni­cość
I tyl­ko przerażone
Bi­je wątle, resztka­mi sił sen­su
Bi­je pus­te

Jak dziec­ko do­tykając szczęścia
W Twoim lus­trze się uśmie­chnęłam
W Two­je oczy się wpatrywałam
Czułam ser­ce bijące moc­niej
Czas był nieobec­ny, była Two­ja obecność
Nic więcej

A później zno­wu przyszła zi­ma,
I wszys­tko wróciło;
Pus­te oczy, pus­ta pla­ma życia, pus­te ser­ce

I żal, że nadzieja umiera
A wiara cudów nie czy­ni

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2018, 21:28

Wier­sz się smuci
Ale pot­rze­buje po prostu
Ko­lej­nej miłości
Która za­mieni go w erotyk
I choćby panegiryk
Na cześć męża
Czy teściowej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]