Patrzę w lustro Na własne [...] – Nina K

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nina K — zgromadziliśmy 1 opinia.

(4II-18III) do M

Pat­rzę w lustro
Na włas­ne od­bi­cie
I tyl­ko bla­de oczy
Nieobec­ne, zmęczo­ne, matowe
Pus­te

Pat­rzę w su­fit
Na żałość włas­ne­go życia
I tyl­ko biała pla­ma
Bez­sensow­na, trwała, wszecho­bec­na
Pusta

Pat­rzę w serce
Na własną ni­cość
I tyl­ko przerażone
Bi­je wątle, resztka­mi sił sen­su
Bi­je pus­te

Jak dziec­ko do­tykając szczęścia
W Twoim lus­trze się uśmie­chnęłam
W Two­je oczy się wpatrywałam
Czułam ser­ce bijące moc­niej
Czas był nieobec­ny, była Two­ja obecność
Nic więcej

A później zno­wu przyszła zi­ma,
I wszys­tko wróciło;
Pus­te oczy, pus­ta pla­ma życia, pus­te ser­ce

I żal, że nadzieja umiera
A wiara cudów nie czy­ni

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2018, 21:28

Wier­sz się smuci
Ale pot­rze­buje po prostu
Ko­lej­nej miłości
Która za­mieni go w erotyk
I choćby panegiryk
Na cześć męża
Czy teściowej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]