Patrzę w lustro Na własne [...] – Nina K

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nina K — zgromadziliśmy 1 opinia.

(4II-18III) do M

Pat­rzę w lustro
Na włas­ne od­bi­cie
I tyl­ko bla­de oczy
Nieobec­ne, zmęczo­ne, matowe
Pus­te

Pat­rzę w su­fit
Na żałość włas­ne­go życia
I tyl­ko biała pla­ma
Bez­sensow­na, trwała, wszecho­bec­na
Pusta

Pat­rzę w serce
Na własną ni­cość
I tyl­ko przerażone
Bi­je wątle, resztka­mi sił sen­su
Bi­je pus­te

Jak dziec­ko do­tykając szczęścia
W Twoim lus­trze się uśmie­chnęłam
W Two­je oczy się wpatrywałam
Czułam ser­ce bijące moc­niej
Czas był nieobec­ny, była Two­ja obecność
Nic więcej

A później zno­wu przyszła zi­ma,
I wszys­tko wróciło;
Pus­te oczy, pus­ta pla­ma życia, pus­te ser­ce

I żal, że nadzieja umiera
A wiara cudów nie czy­ni

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2018, 21:28

Wier­sz się smuci
Ale pot­rze­buje po prostu
Ko­lej­nej miłości
Która za­mieni go w erotyk
I choćby panegiryk
Na cześć męża
Czy teściowej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 21:03Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Łatwiej ne­gować, niż wal­czyć [...]

dzisiaj, 20:55finezja sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

dzisiaj, 20:46finezja sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 20:36finezja sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 20:35cyt.adela do­dał no­wy tek­st Człowiek z Wos­ku

dzisiaj, 20:31finezja sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 20:12cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 19:27Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 18:46Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]