Paradoks? Szyderczy uśmiech losu, chciałbym [...] – Żelek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Żelek — zgromadziliśmy 0 opinii.

Zatoczone koło

Pa­radoks? Szy­der­czy uśmiech losu,
chciałbym oszczędzić ci te­go ciosu,
lecz po­noć mówią - co dasz po­tem wraca,
ze zdwo­joną siłą, ale czy tak aby właśnie?

bo tra­giko­media znów chy­ba powraca,
lek­ki błysk, ale jak­by za­raz trzaśnie,
choć jeszcze mówi­my tym sa­mym językiem,
jeszcze budzi­my się obok siebie,
lecz chy­ba tyl­ko nadziei płomykiem
próbuję pat­rzeć z miłością na ciebie...

jest mi tak dob­rze, lecz naj­gorzej także,
i kocham te chwi­le, jak ich nie znoszę,
bo ty­le py­tań co dnia na­suwa się wszakże,
że głowę swą w chmu­rach gęstych noszę...

bo kiedyś sam kochałem za dwoje,
a te­raz gdy pat­rzę na nas obo­je,
czuję, że mu­sisz, po­woli rozumiem,
kochać siebie za mnie, bo ja nie umiem
(choć chciałbym)

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 października 2014, 03:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 17:41szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:37har.monic do­dał no­wy tek­st potargały sad

dzisiaj, 17:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Nienawidze Cię, a raczej [...]

dzisiaj, 17:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st lilie pol­ne i pta­ki [...]

dzisiaj, 17:14Ależ... do­dał no­wy tek­st Jesień

dzisiaj, 17:07bystry.76 do­dał no­wy tek­st spóźnieni

dzisiaj, 17:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 17:03piórem2 do­dał no­wy tek­st bądź mi 

dzisiaj, 16:59Si.si sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]