Pamiętam jak dzień w [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 6 opinii.

Oddech

Pa­miętam jak dzień w dzień
Czułem od­dech śmier­ci na karku
Zwłaszcza nad wiaduk­tem kolejowym
Sa­mobójstwo jak­by było powietrzem
Kadzidłem dla ducha
Krwią dla serca
Mot­tem we­ny życia
Czy już śmierci
We wrześniu cud dał mi Ciebie
Try­wial­ne lecz mo­je życie dziś niebem
Zba­wienie na ziemi ot co 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2018, 18:16

aż tak źle z Tobą było...rok temu 

też to wiem, ale jak się nie jest kocha­nym, to się nie chce na­wet tab­le­tek jeść. 

można mieć dołek, słab­sze dni, dep­resję, niepokój, lęki ,ale są ludzie, którzy to leczą i środ­ki far­ma­kolo­giczne po­magają , nap­rawdę po­magają.Wiem to. 

Wte­dy królo­wała we mnie ta strofa:
"Miłość dur­na miłość zła
Nie ma władzy na­de mną
Włosy me pochwy­ci wiatr
10 pieter i ciemność"

A dziś...zauważyłem na kon­certach pa­nie Edy­ty, że nie śpiewa już tej piosenki [...] — czytaj całość

Tak. Dziw­ne praw­da? człowiek, który w życiu widział ty­le sa­mobójczej śmier­ci...a jed­nak. Różnie ludzie mają, ale dla niego liczyła się tyl­ko miłość, by­cie twórcze, szczęśli­we i ra­dos­ne z dru­gim człowiekiem, więc nie [...] — czytaj całość

Samobójstwo? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?