ostrożnością serca nie nakarmię okradli [...] – Myffa90

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Myffa90 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Wspomnienia

os­trożnością ser­ca nie nakarmię
ok­radli mnie z sza­leństwa
ci co by­li przed tobą

w myślach ich zabijam
set­ki ra­zy na mi­lion sposobów
zmar­twychwstają o trze­ciej nad ra­nem

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 czerwca 2015, 15:36

..po­doba mi się...poz­dra­wiam ;).... 

Dob­re, cho­ciaż... Ci nie wierzę. ;)
Zaw­sze po­zos­ta­je od­ro­bina sza­leństwa i pot­ra­fi... "zain­fe­kować" cały or­ga­nizm... na szczęście.
Poz­dra­wiam. :) 

No, no, no
dobre...... 

Po­doba mi się, z charakterem! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:12Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

dzisiaj, 21:10książkoholiczka do­dał no­wy tek­st Znów je­sien­ny wi­na pos­mak

dzisiaj, 21:09róż li­la sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:08książkoholiczka sko­men­to­wał tek­st zapomniał o róży książę duży

dzisiaj, 21:07Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:04Naja sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]

dzisiaj, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:01róż li­la sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]

dzisiaj, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Wszyscy po­siada­my grzechy. Naj­ważniej­szy [...]