ostatni raz u spowiedzi [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 5 opinii.

pojednanie

os­tatni raz u spo­wie­dzi świętej
byłem dwa la­ta temu
os­tatni raz

ot­rzy­małem roz­grzesze­nie lat
te­mu dwadzieścia

naj­większym grzechem podług sługów twoich
że sy­piam z żoną
bez ślu­bu kościel­ne­go

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:53

no to git 

mam ślub 

to nic nie przeszkadza by wziąć slub 

nie rozumiem
mój związek trwa niep­rzer­wa­nie od 16 lat
i nie ma­my kotów a psa 

Są gor­sze rzeczy. Brak ślu­bu to ta­ka fur­tka na wy­padek niepo­wodze­nia. Nikt nie chce ko­ta w wor­ku to zrozumiałe 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

piórem2

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny