opadającym listkom płaczącej wierzby nitce [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 0 opinii.

szczęśliwej drogi

opa­dającym lis­tkom płaczącej wierzby
nit­ce pajęczej ześliz­gującej się z kosmyka
top­niejące­mu na piórku płat­ko­wi śniegu
krop­li go­ryczy przy­mierającej wi­nem na bluzce

ga­zeli pochwy­conej przez ge­par­dzi skok
roz­pi­nane­mu gu­ziko­wi od let­niej sukienki
sztur­chniętej szklan­ce rękom na linii
kręgosłupa
skal­pe­lowi chi­rur­ga tnące­mu za późno

wie­rze niewie­rze którym zwątpienie pisane
pękniętej li­nie bun­gee nur­kującej rybitwie
scho­dom do piw­ni­cy ważce pa­dającej bezwładnie
pi­kującej kar­cie zbi­jane­mu królowi

huśtaw­ce bu­janej noc­nym wiat­rem
at­ra­men­to­wi niknące­mu w pachnącym liście

us­tom po­woli całującym obojczyki

życzmy im wszys­tkim szczęśli­wej dro­gi w dół

my ciałem wpat­rze­ni w niebo
my spa­dający tyl­ko wewnątrz siebie

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 lutego 2019, 16:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]