oddaję  Ci ostatnie tchnienie [...] – jesienna mgła

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest jesienna mgła — zgromadziliśmy 3 opinie.

widmo przeszłości

od­daję  Ci os­tatnie tchnienie
na moich bar­kach spocznij
uni­ces­twienia nad­szedł czas -
przeszłości która  budzi jeszcze strach
w dzi­kich snach - ulek­lam się kłam­stw
tańcząca w czer­wo­nej suk­ni
po­wier­niczka  diabła
roz­wi­ja skrzydła
czas za­toczył się jak pi­jany człek który 
zgu­bił gdzieś na zakręcie zdarzeń bu­ty
masz wybór  ...
żyć jak chcesz
bądź  załóż  mo­je bu­ty
przejdź  przez  mo­je życie
niekosztow­ne
życzę Ci szczęścia
cicho i skry­cie żeg­nam się z łza­mi
bo wiem że cze­ka mnie in­ne lep­sze życie
bez zbędnej nos­talgii
i mi­mo że sęp przeszłości
szu­ka spo­sob­ności
nie po­dam się je­go wo­li

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 grudnia 2017, 21:16

:) 

Tra­fiłeś w sa­mo set­no... jest jed­na ważna za­sada w życiu nig­dy sie nie pod­da­waj... a dru­ga za­sada mówi trzy­maj się zaw­sze pier­wszej za­sady !!! :) 

Wier­sz walki... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]