Od czego zacząć? Od szczeliny. [...] – Lucous

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Lucous — zgromadziliśmy 7 opinii.

Poranieni deszczem

Od cze­go zacząć?
Od szcze­liny. Od wyłomu.
Te­go wys­kro­bane­go w pośpiechu,
na kolanie.

I jeszcze ta
roz­ry­wająca świadomość,
chi­rur­gicznie czyste
nożyce błędu.

Ta­ki bałagan,
niepot­rzeb­ny chaos,
przy­pięty wo­reczka­mi zmęczenia
nad zgniecionym spokojnem.

A te­raz ta świd­rująca myśl.
Złączyć ręce, spoj­rzeć w oczy.
Nachy­lić się i...

Czekaj.

Pa­da deszcz.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 października 2017, 21:57

No, na­pisałeś wier­sz, który usa­tys­fak­cjo­nuje utys­ki­waczy, że nie roz­le­wa się głębia na Cy­tatach i słowo hu­maniz­mem sze­rokim sil­ne. Choć ich tu nie ma, choć nie fiszkują, to pat­rzą, to dzwo­nią do siebie - po­lecają.

Świeci słońce. 

nie za ma co
ro­zumiem, jest Was więcej
In­nych ;)
Miłego dnia :)) 

a dzięki
chy­ba mam ex­tra zmysł

i in­ni też 

Eli­za, mie­szkasz na bag­nach? ;)
Me­tan pow­sta­je przy bez­tle­nowym rozkładzie ma­terii or­ga­nicznej, ale gra­tuluję węchu. :)
A może mie­szkasz jeszcze dalej???
Na księżycu Sa­tur­na, Ty­tanie, pa­da deszcz me­tanu... :P
Miłego wie­czo­ru. :)) 

os­tatnio pa­dał deszcz
przez kil­ka dni
czuć było metan
po wejściu do do­mu
nachy­lałam się i
spraw­dzałam kur­ki

zna­jomi uspokoili
czy­nili to samo 

Zos­ta­wię tyl­ko uśmiech, by nie płoszyć słowików. :)) 

Poz­wo­liłam so­bie dopowiedzieć:

czekaj.

pa­da deszcz.
nie widzę już t(w)ych oczu

wpat­rzo­nych
we mnie

zab­rakło miejsc
by móc wy­pełniać.
na­leżałoby wcześniej rozłupać.

zacznij­my więc od początku.
od szczelin,
wyłomu,
ja­kiejś dziury,

z której za­wieje wiatr
od wschodu. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]