oczy przecieram zmęczone kurz twarzy [...] – Adamo70

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adamo70 — zgromadziliśmy 0 opinii.

stan zawieszenia

oczy prze­cieram zmęczone
kurz twarzy za­pom­nianych ścieram
daw­nej miłości płomień zgaszony
imion za­tar­tych w pamięci

py­tam głucho­nieme­go starca
o sens ob­ra­zu ślep­ca zza rogu
bezzębna bab­cia sma­kuje migdały
w tłumie za­gubieni sa­mot­nością owładnięci

prze­mie­rzam pus­te ulice
zburzo­nych krzyży ludzkiej egzystencji
w poświacie strzas­ka­nych latarni
chro­nię się w cieniu mas­ki ze sklepu

niez­ro­zumiane słowa niemego
wyśpiewa­na pieśń o wol­ności więzienia
ta­niec na li­nie bez­domne­go bez nóg
ju­daszo­we sreb­rni­ki wpa­dają do puszki

dokąd zmie­rza ten świat stary
py­tania po­zos­ta­wione bez odpowiedzi
w te­lewiz­ji pre­zen­ter w mun­durze galowym
ogłosił stan wyjątko­wy

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2017, 10:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]