Obudź się dziecko i [...] – Pojda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pojda — zgromadziliśmy 0 opinii.

Masz nóż ?

Obudź się dziec­ko i oczy swe otwórz szeroko.
Nie bój się tyl­ko i prze­bij nożem ser­ce głęboko.
Im szyb­ciej się do­wiesz ile świat ten cier­pienia kosztuje.
Tym szyb­ciej zro­zumiesz , gdy sam to poczujesz.
Chodź, nie oba­wiaj się bez ser­ca da się żyć.
Właści­wie to na tym świecie nie ma go chy­ba nikt.
Mu­sisz pa­miętać jed­nak, że ow­szem ser­ce nie potrzene.
Zaś duszy nie możesz nig­dy stra­cić...to pewne.
Bez ser­ca łat­wiej Ci będzie po świecie tu chodzić.
Bez duszy um­rzesz za­nim szcześli­wie się na­rodzisz.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 listopada 2015, 21:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pojda

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 14:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 14:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st Rzeczypospolita

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]