Noc zaczyna być pełna krwi [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nad brudną podłogą ty i ja

Noc zaczy­na być
pełna krwi w ustach
niemowląt snących
między rybami
w prześcierad­le błękit­ne­go nieba

Jeszcze niebies­ka tęczówka
spod powieki
roz­pru­tego zachodu
na pa­rape­cie ciszy
zas­ty­ga skrze­pem krwi

Łyżeczką zamieszałem
w trus­kawko­wym jogurcie
autodestrukcji

Niekiedy rezygnujesz
zwi­sając śred­niej długości włosami
z no­wiu oparcia
sta­rego sos­no­wego krzesła...

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 października 2018, 15:50

w sam raz na halowin 

Smu­tek auto­des­truk­cji... gdzie uciekła nadzieją?
Zrezygnowała...
Piot­rze, szacun. 

Prze­raził mnie ten obraz. 

Kocham ta­ki me­tafo­ryczno- sur­realis­tyczny kkli­mat te­go utwóru - cu­dow­ny za­pisuję do zeszytu 

Hmm in­ter­pre­tac­ja Madzi ot­worzyła mi oczy, dokład­nie ta­ki Da­li w tym wier­szu :) 

At­mosfe­ra jak na ob­ra­zach Sal­va­dora Dali.
Ar­tyzm w naj­czys­tszej - choć nie zaw­sze ro­zumianej i do­cenianej -postaci! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]