Noc zaczyna być pełna krwi [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nad brudną podłogą ty i ja

Noc zaczy­na być
pełna krwi w ustach
niemowląt snących
między rybami
w prześcierad­le błękit­ne­go nieba

Jeszcze niebies­ka tęczówka
spod powieki
roz­pru­tego zachodu
na pa­rape­cie ciszy
zas­ty­ga skrze­pem krwi

Łyżeczką zamieszałem
w trus­kawko­wym jogurcie
autodestrukcji

Niekiedy rezygnujesz
zwi­sając śred­niej długości włosami
z no­wiu oparcia
sta­rego sos­no­wego krzesła...

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 października 2018, 15:50

w sam raz na halowin 

Smu­tek auto­des­truk­cji... gdzie uciekła nadzieją?
Zrezygnowała...
Piot­rze, szacun. 

Prze­raził mnie ten obraz. 

Kocham ta­ki me­tafo­ryczno- sur­realis­tyczny kkli­mat te­go utwóru - cu­dow­ny za­pisuję do zeszytu 

Hmm in­ter­pre­tac­ja Madzi ot­worzyła mi oczy, dokład­nie ta­ki Da­li w tym wier­szu :) 

At­mosfe­ra jak na ob­ra­zach Sal­va­dora Dali.
Ar­tyzm w naj­czys­tszej - choć nie zaw­sze ro­zumianej i do­cenianej -postaci! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?