Nigdy mnie nie było nie [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 12 opinii.

Nie( ma)

Nig­dy mnie nie było
nie is­tniałam
na­wet w snach
mój ob­raz
roz­proszyło światło
jes­tem cieniem
mało znaczącym epizodem
ulotną chwilą
za­topioną w obec­ności
twoich słów


Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2018, 11:23

No To­mek świet­ne po­cie­sze­nie:-))poz­drówka i dzięki że zajrzałeś 

ja­ko fa­cet wpa­dam z pocieszeniem
my sa­mi nicze­go nie wiemy
między cieniem a światłem
głod­ni percepcji
ska­zani na słowa

Poz­dra­wiam :) 

dziękuję Ka­rola pozdrawiam:-) 

smut­ny ale bar­dzo dob­ry tekst 

Poz­dra­wiam Ma­lusiu:-)))dziękuję za obecność 

świet­ny wiesz choć smut­ne wer­sy :) Mu­za mój kli­mat :)

Poz­dra­wiam Ka­ti :) 

Śmiem wątpić że ktoś ta­ki jak Ty wie co to luz,już znam two­je zda­nie na mo­je pi­sanie i mam to głębo­ko! Więc nie ro­bisz wrażenia żadnego!żegnam 

Ka­siu nie pa­miętam wcześniej­szych żartów - a ten wy­daje mi się przed­ni . 
Trochę wyluzuj:-) 

Madziu ,Cris poz­dra­wiam ser­decznie:-) dzięki za odwiedziny
A Ty Ro­zar chy­ba sam siebie nie lu­bisz,ki­pisz niena­wiścią do wszys­tkich i drwisz na mnie jak ci kiedyś pi­sałam nie ro­bisz naj­większe­go wrażenia,mu­sisz bar­dziej się pos­ta­rać by mnie zniechęcić ,bo to co rep­re­zen­tu­jesz swoją osobą mówi sa­mo za siebie!!!!Żal pat­rzeć odez­wał się kry­tyk od sied­miu bo­leści haha;)P 

Pod względem społecznym również - gdy­byś prze­padła sta­tys­ty­ki na­wet by nie drgnęły. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]