Nigdy już nie dowiesz [...] – wonderful348

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wonderful348 — zgromadziliśmy 3 opinie.

***

Nig­dy już nie do­wiesz się,
Jak wiele dla mnie znaczyłeś.
Nie uwierzyłbyś,
Ile łez wypłakałam,
A później łgałam
Niczym suka,
Że to os­tatni raz
Do Ciebie wracam.

Po­duszka moją je­dyną powierniczką
Dla wszys­tkich no­cy nieprzespanych,
Niemych krzyków i mok­rych policzków.

Nic to nie zmieni,
,,my" już skończeni.
Nie żałuję poz­na­nia Ciebie,
Po­mimo nies­pełnionych marzeń,
aby było nam jak w niebie.
Żal po­zos­ta­nie.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 marca 2019, 19:45

Ni­by się ruszyło da­lej, ale jed­nak wspom­nienia wra­cają
Dziękuję i też poz­dra­wiam :) 

Tak cza­sem by­wa, ale war­to iść da­lej, szczęście by­wa kap­ryśne, łat­wo można je zgu­bić, a cza­sem znaj­du­je się je przypadkowo.
Poz­dra­wiam. :) 

moc­ny wiersz
roz­darło się niebo niczym kar­tka papieru
burza, za­cinający deszcz ...
te­raz na szy­bie szept kro­pel ... i sa­mot­na fi­liżan­ka herbaty
i pamięć 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny