Nigdy już nie dowiesz [...] – wonderful348

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wonderful348 — zgromadziliśmy 3 opinie.

***

Nig­dy już nie do­wiesz się,
Jak wiele dla mnie znaczyłeś.
Nie uwierzyłbyś,
Ile łez wypłakałam,
A później łgałam
Niczym suka,
Że to os­tatni raz
Do Ciebie wracam.

Po­duszka moją je­dyną powierniczką
Dla wszys­tkich no­cy nieprzespanych,
Niemych krzyków i mok­rych policzków.

Nic to nie zmieni,
,,my" już skończeni.
Nie żałuję poz­na­nia Ciebie,
Po­mimo nies­pełnionych marzeń,
aby było nam jak w niebie.
Żal po­zos­ta­nie.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 marca 2019, 18:45

Ni­by się ruszyło da­lej, ale jed­nak wspom­nienia wra­cają
Dziękuję i też poz­dra­wiam :) 

Tak cza­sem by­wa, ale war­to iść da­lej, szczęście by­wa kap­ryśne, łat­wo można je zgu­bić, a cza­sem znaj­du­je się je przypadkowo.
Poz­dra­wiam. :) 

moc­ny wiersz
roz­darło się niebo niczym kar­tka papieru
burza, za­cinający deszcz ...
te­raz na szy­bie szept kro­pel ... i sa­mot­na fi­liżan­ka herbaty
i pamięć 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 11:03Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]