Nie wszystko serce, co [...] – PearlSoul25

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PearlSoul25 — zgromadziliśmy 1 opinia.

wystarczy

Nie wszys­tko ser­ce, co czerwone.

uli­ce opustoszały
na­wet mgłę ogarnęła sza­rość
w po­wiet­rzu za­pach ruiny
- ser­ce mi się rozleciało

nie trze­ba mówić że deszcz
na­wet la­tar­nie widziały
cicho świecą znużeniem
- czas mi wy­leczy rany

mrok za­wisnął nad mias­tem
na­wet nie ma księżyca
gdzieś pies w od­da­li szczeka
- szko­da mi było życia

ra­no będzie jaśniej­sze
na­wet wsta­nie le­niwe słońce
obudzą się wasze nadzieje
- żeg­nam więc
- od­chodzę

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 października 2018, 14:56

Smut­ne...
Miłego wie­czo­ru. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]