Nie wszystko serce, co [...] – PearlSoul25

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PearlSoul25 — zgromadziliśmy 1 opinia.

wystarczy

Nie wszys­tko ser­ce, co czerwone.

uli­ce opustoszały
na­wet mgłę ogarnęła sza­rość
w po­wiet­rzu za­pach ruiny
- ser­ce mi się rozleciało

nie trze­ba mówić że deszcz
na­wet la­tar­nie widziały
cicho świecą znużeniem
- czas mi wy­leczy rany

mrok za­wisnął nad mias­tem
na­wet nie ma księżyca
gdzieś pies w od­da­li szczeka
- szko­da mi było życia

ra­no będzie jaśniej­sze
na­wet wsta­nie le­niwe słońce
obudzą się wasze nadzieje
- żeg­nam więc
- od­chodzę

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 października 2018, 16:56

Smut­ne...
Miłego wie­czo­ru. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny