Nie wiadomo co Nie [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 1 opinia.

Sztuka współczesna

Nie wiado­mo co 
Nie wiado­mo do cze­go
Przy­piąć ma­zidło owo
Boże dro­gi
Na co to ko­mu
Nie ma opo­wieści
Bólu lub ra­dości
His­to­rii cieka­wych
Praw­dy o lichwie
O me­dial­nej bes­tii …
- tak so­bie du­małem
Gdy poz­nałem tą ko­bietę
Co ty­le far­by zmar­no­wała
Uz­nałem że rację miałem
Nie war­to do­ciekać
Co dziec­ko to w głowie miało
Gdy pędzlem pa­ciało
Odżyło za to stare
Zgrzy­tające py­tanie
- o fi­nan­so­wanie

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2018, 09:19

Też mam ta­kie zda­nie o ma­lar­stwie współczesnym. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja