Nie wiadomo co Nie [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 1 opinia.

Sztuka współczesna

Nie wiado­mo co 
Nie wiado­mo do cze­go
Przy­piąć ma­zidło owo
Boże dro­gi
Na co to ko­mu
Nie ma opo­wieści
Bólu lub ra­dości
His­to­rii cieka­wych
Praw­dy o lichwie
O me­dial­nej bes­tii …
- tak so­bie du­małem
Gdy poz­nałem tą ko­bietę
Co ty­le far­by zmar­no­wała
Uz­nałem że rację miałem
Nie war­to do­ciekać
Co dziec­ko to w głowie miało
Gdy pędzlem pa­ciało
Odżyło za to stare
Zgrzy­tające py­tanie
- o fi­nan­so­wanie

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2018, 10:19

Też mam ta­kie zda­nie o ma­lar­stwie współczesnym. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

fyrfle

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej

dzisiaj, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

dzisiaj, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary