Nie wiadomo co Nie [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 1 opinia.

Sztuka współczesna

Nie wiado­mo co 
Nie wiado­mo do cze­go
Przy­piąć ma­zidło owo
Boże dro­gi
Na co to ko­mu
Nie ma opo­wieści
Bólu lub ra­dości
His­to­rii cieka­wych
Praw­dy o lichwie
O me­dial­nej bes­tii …
- tak so­bie du­małem
Gdy poz­nałem tą ko­bietę
Co ty­le far­by zmar­no­wała
Uz­nałem że rację miałem
Nie war­to do­ciekać
Co dziec­ko to w głowie miało
Gdy pędzlem pa­ciało
Odżyło za to stare
Zgrzy­tające py­tanie
- o fi­nan­so­wanie

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2018, 09:19

Też mam ta­kie zda­nie o ma­lar­stwie współczesnym. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]