nie przemijam tylko wyciekam [...] – Nölle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nölle — zgromadziliśmy 7 opinii.

Dowód

nie prze­mijam
tyl­ko wy­ciekam spod powiek

zos­ta­wiłam już wszys­tkie miejsca
i księżyce

kiedy wiem, że nie śpię
cho­wam się pod język

i choć się szukam
nie mogę dot­knąć siebie
myśla­mi

wierząc, że łzy to dowody
na czer­wień we krwi
i ciepły oddech

jak głupiec
łapię się w garść

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 kwietnia 2018, 03:30

Ma­sochizm. Cała niep­rzy­jem­ność po mo­jej stro­nie :) 

niep­rzy­jem­nie przyjemny 

Dziękuję M. 

Wpra­wiasz w zachwyt! 

Dziękuję

Re­per­tuar niez­mien­ny, ale pos­ta­ram się 

bar­dzo dob­ry tekst 

Świet­ne... choć trze­ba już chy­ba w tym ro­ku... wy­mienić. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]