Nie pozwól mi proszę By [...] – I.Anna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest I.Anna — zgromadziliśmy 6 opinii.

kolejna wiosna

Nie pozwól mi proszę
By czas prze­ciekał przez pal­ce jak piasek
A dni ka­mieniem ciężkim
W rzekę życia wpadały
I choć świat ten nie wolny
od smut­ku i grzechu
niech nikt nie myśli, że jest przegranym
Bo póki ser­ce rytm dniom na­daje
A dusza szu­ka ukojenia
Ze wzro­kiem ut­kwionym
W two­je święte rany
Dot­rze­my do świata bez cierpienia

Tak te­raz przy ko­lej­nej wiośnie
Niech na no­wo odżyją
Korze­nie Wiary, Nadziei ,Miłości
I ze świeżym po­wiewem
Dają moc i zdmuchną ciemności

Niech głośno za­biją ze­gary
gdyż co­raz bliżej do Ciebie
lecz jeszcze nie pozwól umierać
choć tęskno za Twoim Niebem
lecz jeszcze pozwól przemierzyć
tych dróg wszel­kie zakręty
i dot­rzeć do te­go ce­lu
przez dob­ro i wszel­kie odmęty.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 marca 2018, 09:32

Piękny tek­st, pełen nadziei na lep­szy dzień 

Choć życie cza­sem da­je w kość, to jest nadzieja, zaw­sze, aż do końca i je­den dzień.
Piękne.
Poz­dra­wiam. :)) 

Dziękuję wszys­tkim tym ra­zem, na­wet jeśli na­dal czuję opór w sercu...
Ad­nachiel, myślę, że dopóki usiłuje­my iść w kierun­ku Nieba jest nadzieja, a ja wierzę w Naj­pewniej­szą siłę wszechświata.
Ka­ti cu­dow­nie, że jes­teś i zaw­sze, ale to zaw­sze jes­teś po­wodem mo­jego uśmiechu
Poz­dro­wienia i już mnie nie ma :) 

cu­dow­ny wier­sz w którym nadzieja gra pier­wsze skrzyp­ce a wiara niech będzie ta­kim ra­mieniem na którym będziesz mogła się op­rzeć .poz­dra­wiam -))))) 

Mo­wa ust cza­sem z ser­cem jest niez­godna.
Bar­dzo szcze­ry, piękny wier­sz, pełen usiłowań i nadziei.

Ścis­kam :) 

Po mo­jemu wiel­ka wiara jest w tych wersach. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]