Nie pojmę tego co dla [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Upadły

Nie pojmę tego
co dla mnie wybrałeś
ani tej dro­gi nie ma
co mi ka­załeś przejść

na wędrówkę po ka­mieniach
w spieko­cie życia
na bo­so iść

nie pod­niosłeś z kolan
łez zakazałeś
tyl­ko do przo­du
z mo­zołem ten wózek pchać

choć mo­je ciało cierpiało
dusza sta­wała się lekka
mnie wys­ta­wiono na próbę

ciebie odar­to ze skrzydeł
bo za bar­dzo uwie­rzyłeś w człowieka

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 czerwca 2018, 05:09

nies­te­ty ludzkie życie nie jest wy­cie­czką z at­rak­cja­mi ale tru­dem po­kony­wanym każde­go dnia ,tyl­ko że niektórych bar­dziej doświad­cza i w tym nie znaj­dziemy wytłumacze­nia Karolcia..pozdrówka:-) 

Trud­no tak iść bo­so przez świat, bez po­moc­nej dłoni gdy upa­dasz.... Piękny wier­sz . Trzy­maj się Kasiu 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]