nie musiałbym pisać tu [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 6 opinii.

gdybym cię kochał

nie mu­siałbym pi­sać tu o tym
by się upewnić
i zdjęć nie ro­bił co jem
by się że smak ma przekonać
na ma­pie pokazywać
że do piw­ni­cy po ziemniaki
przed śmier­cią której brak
sam siebie
już nie po­każę

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2018, 21:18

A to lat­we :)

Zaz­wyczaj znaj­dziesz w mies­cach, o kto­rych nig­dy nie mys­la­les i w kto­rych nig­dy nie szukales. 

w za­sadzie to szu­kam życia
śmierć jest wszędzie 

i smier­ci tam szukasz?

:) 

a ty piszesz za kaz­dym ra­zem ta­kie co
gdy bieg­niesz po ziem­niaki
do piwnicy?

dzieki za us­miech :) 

sel­fi - sztu­ka mas brrr...

"że do piw­ni­cy po ziem­niaki" - śmiechłam 

ro­bisz zdjęcia te­mu co jesz?
to mu­si być coś wyjątko­wego, al­bo tworzysz blog ku­linar­ny

chciałbym mieć na coś apetyt
wte­dy mógłbym po­wie­dzieć so­bie nie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]