Nie mogę spać... Wszystkie opcje [...] – Szafirowe_Serce

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Szafirowe_Serce — zgromadziliśmy 0 opinii.

Nie mogę spać.

Nie mogę spać...
Wszys­tkie op­cje od­wie­dzają mnie we śnie.
Dziś mnie wyśmiałeś, zmie­szałeś z błotem.
Ot­worzyłam oczy ob­rażona na cały świat.

Nie mogę spać...
Wiem że byłeś, sta­tus oz­naczo­ny ja­ko dostępny.
Czy dostępny również dla mnie?
Bałam się zapytać.

Nie mogę spać...
Nie byłam w sta­nie na­pisać zwykłego ,,hej".
Znając la­winę zdarzeń.
A ser­ce w nadziei żyjąc, biło niczym dzwon w swym szaleństwie.

Nie mogę spać...
Próbuję więc wbi­jać no­we informacje.
Prze­cież nie za­liczysz te­go za mnie...
A ja nie mogę się skupić.

Nie mogę spać...
Czy w księdze o psycho­logii znajdę odpowiedzi?
Czym są emoc­je na pewno...
Ale jak z ni­mi żyć? Jak żyć?

Nie mogę spać...
I znów słucham tą samą piosenkę.
Jak w zaklętym ko­le. Gdy­byś tyl­ko wie­dział, że to o mnie...
Może in­ny był by te­raz, ten mój świat.

Nie mogę spać...

Wiem wier­sz woła o pom­stę do nieba, gor­sze­go na­pisać nie mogłam, ale mu­siałam to z siebie wyrzu­cić...

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 stycznia 2012, 22:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szafirowe_Serce

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 02:28Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 02:25Cris sko­men­to­wał tek­st Tekstem Dnia Bab­ci 2018 [...]

dzisiaj, 02:19Cris sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

dzisiaj, 02:18Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężar życia niesie się [...]

dzisiaj, 02:14Cris sko­men­to­wał tek­st ciążenie

dzisiaj, 02:13Cris sko­men­to­wał tek­st niektórzy do­gadzają so­bie [...]

dzisiaj, 02:12Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają ser­ca ale [...]