nie mamy nic prócz spojrzeń mieniących [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 14 opinii.

w otwarte karty

nie ma­my nic
prócz spojrzeń
mieniących się snów brokatem

i minut
które top­nieją
jak płat­ki śniegu na skroni

czas to ta­ka zagadka
która już się nam nie przytrafi

więc jeśli się odważę
rzu­cić lo­su monetą
nie od­ma­wiaj mi swe­go uśmiechu
nie cof­nij swo­jej dłoni

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 stycznia 2018, 07:42

Oczy­wiście Madziu, jeśli grać, to tyl­ko w ot­warte kar­ty. Tyl­ko to ma sens :) 

Dzięki, Ka­roli­no, piękny ko­men­tarz, chciałabym mu sprostać;)

Art., wie­działam, że kto jak kto, ale Ty nie odmówisz;))

Poz­dra­wiam Was ciepło w ten wichro­wy po­ranek trzy­mając się kub­ka z kawą!:) 

Madź, nie sądzę, by Ci kto­kol­wiek uśmie­chu mógł odmówić, wyczy­tałem to z kart. :P
Miłego dnia. :)) 

cu­dow­ny utwór, jest w nim ty­le de­likat­ności zap­le­cionych w piękne metafory 

Dziękuję i dzień dobry!;) 

Ukłony!

Miłego wie­czo­ru :)) 

Pa­pużko, przy­pom­niałaś mi pewną piosenkę, którą kiedyś uwiel­białam, a sko­ro Ka­ti już wpro­wadziła mu­zyczny nas­trój:) :
Odtwórz

Miło Cię widzieć uśmie­chniętym, M.:)
A jeszcze przy­jem­niej czy­tać z jaką łat­wością roz­supłujesz mo­je zbyt pros­te, jak się oka­zuje, podteksty.;)
Dziękuję i wza­jem­nie, miłego! 

Jeśli o mnie chodzi, to nig­dy uśmie­chu nie byłem Ci w sta­nie odmówić :)
A wier­sz piękny jak zaw­sze. I to bo­gac­two me­tafor.
Cza­sem też się czuję jak Twój pod­miot li­ryczny :)
Ser­decznie poz­dra­wiam z miej­sca, gdzie Sek­wa­na na­dal po­za kon­trolą :))
Miłego dnia. 

Nie ma­cie nic, a jed­nak tak wiele.
Miłej dnia 

wysłuchałam do końca dziękuję Madziu;)Pa­miętaj dob­ro zaw­sze do Ciebie wróci; Odtwórz  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]