nie mam wiele bo i [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 8 opinii.

* * *

nie mam wiele
bo i po co

parę płyt
łańcuszki na szczęście

stos wierszy
i anioły na parapecie

puz­derka pełne two­jej miłości

nie chcę wiele

tylko
oczu dwoje

co pat­rzą w oczy moje


24-04-2019 r 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 kwietnia 2019, 11:24

Bar­dzo przep­raszam... może da się ja­koś pos­kle­jać?... ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

ak­sa­mit­nie ciepłe...i ta nu­ta tęskno­ty na końcu...aż się an­drea zadumała...
yes­tem, roz­wa­liłeś sys­tem ;-) 

Me too ;)
Odtwórz  

ład­nie, aż zag­rał mi w duszy mój ulu­bieniec :)
https://m.youtube.com/watch?v=0l7gQ9l_xbs 

Śliczne!!! :)
Ta­kie wtu­lone, one
oczy skle­jone... :)

Miłego wie­czor­ku. :)) 

Tak Elu, niewiele da­je wiele :) 

Mając to, masz wszystko...

Bar­dzo ład­ny wier­sz :-))) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]