nie lubię zbyt długich [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 13 opinii.

autoportret

nie lu­bię zbyt długich zim
i spóźnionych życzeń
dni mam już co­raz mniej
i tyl­ko lat co­raz więcej

noszę spod­nie
i ręce w kieszeni
roz­budzo­nej ko­biecości na przekór
ale głębo­ko na dnie
żyje cień Esmeraldy

choć w sza­fie królew­ski błękit
co­raz bar­dziej płowieje
na ulu­bionej su­kien­ce

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 stycznia 2018, 09:41

Madziu za­pom­niałam do­dać tę piosenkę tak mi się skojarzyło; Odtwórz  

Dokład­nie Ka­ti, o prze­mija­niu, ale i o tym, co się w nas nie starze­je:) Dziękuję za refleksję;)

M., tak, cała ja, ale jak­by inna:)
Dob­rze, że mnie roz­pozna­jesz, bo ja siebie nie zawsze!
Za­pom­niałam o wielu rzeczach, ko­lorach, ludziach, ale, dokład­nie! od cze­go są przyjaciele?:)
Dziękuję za przy­pomi­najkę, uścis­ki odwzajemniaM.;) 

To niezap­rzeczal­nie jest je­den z moich ulu­bionych wier­szy Two­jego autorstwa.
Cała Ty :) 
Ob­raz wier­nie odzwier­cied­lający każdą rysę twarzy i ser­ca.
I tyl­ko za­pom­niałaś, że królew­ski błękit nig­dy nie płowieje. To nasz wzrok cza­sem ślep­nie na ko­lor nieba.
Ale od przy­pom­nienia są przy­jaciele :) Al­bo Ad­nachiel :)
Ściskam.
M. 

tak byśmy chcieli zat­rzy­mać choć na chwilę czas,by móc wrócić do lat gdzie nasza młodość,lecz to co piękne za­pisało ser­ce niewidzial­nym at­ra­men­tem..piękny wier­sz o prze­mija­niu M;)pozdrawiam 

Bar­dzo traf­nie, Mir­ku, wca­le nie jes­teśmy ta­kie skom­pli­kowa­ne jak głoszą tab­loido­we legendy.!;-) 

Wszys­cy ma­my nadzieję taką, a nasza wiara, to prze­ważnie żąda byśmy wie­rzy­li. :) 

Tak jest, o to chodzi w ko­biecie, żeby była piękna doj­rzałością i wciąż miała możli­wości nastolatki. 

Miło Was widzieć;)

Elu, dziękuję, to ta­ki cy­tato­wy fo­toshop mu­siał być;)

Se­bas­tianie, to mało mi zos­tało tych dni, bo miałam na myśli, te które są prze­de mną;)
I to jest właśnie in­spi­rujący komentarz!:)

Art, ja też:) [...] — czytaj całość

Piękny wier­sz o przemijaniu 

Madziu, ta­ka bądź i się nie zmieniaj ! Zaw­sze błękit­na :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]